Despre noi

Secolul 21 este „secolul mediului înconjurător”. Instituțiile, guvernele și cetățenii conștientizează pe zi ce trece mai mult că provocările societății actuale precum poluarea, diminuarea resurselor naturale și schimbările climatice nu mai pot fi lăsate spre rezolvare generațiilor următoare.

Educația, cercetarea, colaborarea inter-industrii și politicile instituționale sunt pilonii importanți pe care se poate dezvolta un viitor sănătos pentru fiecare comunitate, un viitor în care natura și mediul înconjurător sunt respectate.

Premisele unei astfel de dezvoltări sunt extraordinare în acești ani. Trăim într-o eră a creativității și a inovației în zona tehnologiilor „verzi”, a tehnologiilor „curate”. Fiecare nouă descoperire, fiecare inițiativă și fiecare proiect de protecția mediului aduc șanse în plus pentru o planetă mai sănătoasă și întăresc bazele tehnologiilor verzi ale viitorului care vor ajuta la menținerea sănătății planetei și a locuitorilor săi. Efervescența evoluțiilor din acest segment este similară cu cea a începuturilor revoluției informatice.

Green Technology Cluster, GTC, este o inițiativă non-profit a Asociației GTA, al cărei scop este să contribuie la propagarea eforturilor tuturor actorilor sociali în direcția dezvoltării sustenabile a societății, cu ajutorul tehnologiilor verzi. Green Technology Cluster își propune să aducă împreună și să creeze cadrul unei colaborări eficiente între instituții și agenții ale statului, companii din sectorul privat, instituții de învățământ, organizații non-guvernamentale, comunități și micro-comunități care înțeleg importanța crucială a eforturilor susținute și a activităților concrete în privința ecologizării, a reducerii poluării și a folosirii tehnologiilor curate.

Prin proiecte colaborative inter-industrii și inter-sectoare, clusterul GTC își propune să devină unul din vectorii principali ai democratizării accesului la resurse și tehnologii verzi, ai amplificării accesului la informații și la educație în problematica folosirii tehnologiilor verzi pentru protecția mediului. GTC își propune, de asemenea, să devină un forum de dezbatere activă în care actorii sociali să conceapă împreună politici publice cu reale șanse de implementare.

Angajamentul GTC este să contribuie activ la construirea și dezvoltarea unui viitor verde.

 • MISIUNE

  Misiunea Green Technology Cluster este de a contribui activ la dezvoltarea unei societăți a viitorului în care tehnologiile verzi sunt folosite pentru a proteja sănătatea oamenilor și mediul înconjurător, să ofere servicii profesioniste de asistență în formarea parteneriatelor sustenabile, să susțină și să promoveze actorii sociali care investesc timp și fonduri în dezvoltarea tehnologiilor verzi și a mix-urilor tehnologice care pot proteja mediul înconjurător.

 • VIZIUNE

  Viziunea Green Technology Cluster este de a construi parteneriate durabile între actorii sociali care se pot implica în problematica tehnologiilor verzi. Prin acțiunile sale, Green Technology Cluster își dorește să crească implicarea activă și gradul de responsabilizare față de problematica tehnologiilor verzi pentru toți actorii sociali, indiferent de statutul juridic al acestora.

 • VALORI

  Oameni. Credem în oameni, încurajăm dezvoltarea personală și răsplătim performanța. Inovație și tehnologie verde. Credem că viitorul curat și sănătos al oamenilor și al planetei poate fi construit cu ajutorul inovației și al tehnologiilor. Responsabilitate și integritate . Acționăm întotdeauna într-un mod responsabil, punând principiile sustenabilității mai presus de interesele financiare. Dedicare socială. Oferim cadrul de dezvoltare a soluțiilor sustenabile care pot asigura un viitor sigur și prosper comunităților în care sunt implementate și societății în ansamblul ei.

Secolul 21 este secolul mediului înconjurător

GTCTEHNOLOGII VERZI

Termenul „tehnologie” se referă, în general, la folosirea unui set de cunoștințe teoretice, a unor metode de lucru și a unor materiale pentru realizarea unor obiective practice. Domeniul „tehnologiilor verzi” înglobează metode și materiale inovative și în continuă evoluție, aplicate în multiple scopuri practice, de la generarea de energie până la producția de detergenți non-toxici sau de vehicule cu ZERO emisii de carbon.

Este de așteptat și de dorit ca domeniul „tehnologiilor verzi” să producă inovații și să genereze schimbări în viața de zi cu zi a indivizilor și a societății. Impactul acestora va fi similar cu cel al exploziei tehnologiei informației, al cărei martori suntem în ultimele decenii.

Obiectivele care creionează direcțiile de dezvoltare ale domeniului sunt:

Sustenabilitatea – rezolvarea nevoilor societății prin metode care pot fi aplicate pe termen lung în viitor fără a produce daune naturii și fără a epuiza resursele naturale. Cu alte cuvinte, rezolvarea nevoilor societății actuale fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și rezolva propriile nevoi

Designul regenerativ – proiectarea produselor necesare societății în cicluri complete, astfel încât acestea să poată să fie reciclate complet și reintroduse în circuitul producției, eliminând deșeurile.

Reducerea surselor de poluare – prevenirea producerii de deșeuri și a poluării prin modificarea modelelor de producție și de consum.

Inovarea – dezvoltarea de materiale și tehnologii alternative care le pot înlocui pe cele care dăunează mediului înconjurător și sănătății omului, cum sunt combustibilii fosili sau chimicalele cu care se face agricultură intensivă.

Viabilitatea economică – includerea, încă din faza de proiectare, a tehnologiilor și a materialelor verzi care protejează mediul înconjurător și sănătatea oamenilor în modele și cicluri economice cu potențial de inserție de resursă umană, de creare de noi locuri de muncă și de noi meserii.


Aplicabilitatea tehnologiilor verzi

Energia verde

În domeniul tehnologiilor verzi, generarea de energie verde este tema de maximă actualitate și include: dezvoltarea de combustibili alternativi, crearea de noi surse pentru producerea energiei și asigurarea eficienței în consumul energiei.

Transportul verde

Tema transporturilor verzi este vastă și se referă atât la impactul social al activităților din domeniul transporturilor cât și la impactul acestora asupra mediului. Subiectele de interes sunt reducerea emisiilor de noxe, înlocuirea combustibililor fosili și migrarea accelerată către mijloace de transport care pot servi scopuri multiple: mobilitate adaptată nevoilor societății mileniului III în condiții de siguranță și de protejare a mediului înconjurător și a sănătății oamenilor.

Clădirile verzi

Tema clădirilor verzi acoperă subiecte variate, de la alegerea materialelor de construcții, a instalațiilor și a dotărilor acestora, până la prospectarea celor mai eficiente poziții geografice pentru viitoarele dezvoltări imobiliare.

Achizițiile cu impact negativ redus asupra mediului

Această temă se referă la inițiative guvernamentale prin care, în instituții ale statului și în aparatul administrativ, este stimulată achiziția preferențială doar a acelor produse care au fost fabricate din materiale și cu metode care au cel mai mic impact negativ asupra mediului.

Chimia verde

Această temă se referă la invenția, proiectarea și folosirea acelor produse și procese chimice care pot reduce și chiar elimina substanțele periculoase pentru mediu și pentru sănătatea oamenilor.

Nanotehnologia verde

Aflată într-un promițător stadiu incipient, nanotehnologia verde presupune îmbinarea chimiei și a ingineriei verzi pentru a îmbunătăți procese și tehnologii de producție prin manipularea materialelor la scara nanometrică.

Trăim în era vehiculelor electrice

GTC

GTC MEMBERS

Entex Logic

Global Systems Communications

RoSite Net

eSolutions Grup

Rartel

Business Managed Solutions

Act Legal (Botezatu Estrade & Asociatii Sparl)

Maguay Computers

Terra Signa

SPARK CONSULT

PHOENIX IT

ISYS PROFESSIONAL

Informatii Membri

Membri parteneri ai GTC

Beneficiile:

 • Acces direct la întreaga rețea GTC, prin intermediul platformei de comunicare online.
 • Acces direct la rețeaua internațională a GTC (clustere și asociații la care GTC este afiliat).
 • Împărtășire de informații și experiențe cu organizații din același sector sau din sectoare diferite în cadrul forumului online și al întâlnirilor periodice.
 • Acces la cele mai noi informații și la știri despre industrii și tehnologii verzi, colectate în librăria online GTC.
 • Implicare directă și inițiativă în proiectele, programele și evenimentele clusterului GTC.
 • Implicare directă și inițiativă în acțiunile de joint lobbying și în dezbaterile publice inițiate de clusterul GTC pentru îmbunătățirea mediului de afaceri și a infrastructurii legislative.
 • Promovarea serviciilor/produselor organizației pe platforma online a clusterului GTC.

Membri afiliați ai clusterului GTC

Beneficiile:

 • Acces administrat la rețeaua de membri GTC.
 • Acces administrat la rețeaua internațională a GTC (clustere și asociații la care GTC este afiliat).
 • Acces administrat la cele mai noi informații și la știri despre industrii și tehnologii verzi, colectate în librăria online GTC.
 • Discount-uri pentru participarea la evenimentele organizate de GTC.
 • Oportunități de promovare a serviciilor/produselor organizației pe platforma online a clusterului GTC și în cadrul evenimentelor și a comunicărilor clusterului GTC.

Ce inseamna sa fiu membru sau afliat?

Membri parteneri ai GTC:

Organizații care desfășoară activități și au interese directe în domeniul industriilor verzi (instituții, companii, organizații non-guvernamentale).

Membri afiliați ai clusterului GTC:

Poziție deschisă organizațiilor care desfășoară activități sau au interese tangențiale în domeniul industriilor verzi. Membrii afiliați pot fi instituții, companii sau organizații non-guvernamentale care desfășoară activități suport pentru industriile verzi, care desfășoară programe în sfera educațională orientate către reducerea poluării sau folosirea energiilor recuperabile, furnizori de servicii și produse verzi.

Membrii afiliați au beneficii similare cu Membrii Parteneri, dar vor fi implicați în proiectele și inițiativele clusterului GTC la propunerea unuia dintre Membrii Parteneri.

Fii verde! Devino membru al GTC.

GTC desfășoară activități cu au impact in domeniul industriilor și al tehnologiilor verzi:

 • Promovarea protecției mediului și a sănătății oamenilor.
 • Promovarea inițiativelor inter-industrii și inter-sectoare care pot contribui la reducerea emisiilor și la protejarea mediului (inițiative de tip Green City și Smart City).
 • Promovarea celor mai bune practici în publicații periodice online.
 • Organizarea de evenimente periodice și de conferințe anuale, destinate publicului larg și publicului specializat.
 • Campanii de comunicare cu scopul dezvoltării unei piețe coerente în domeniul industriilor verzi.
 • Dezvoltarea și promovarea inițiativelor legislative care au scopul de a proteja mediul înconjurător și sănătatea oamenilor prin încurajarea industriilor și a tehnologiilor verzi.